top of page

E R V A R I N G E N​  /  R E V I E W S

Wat een fantastisch product Agua Sacral! Ik heb na een kleine sprenkeling een enorme helderheid en frisheid ervaren. En als ik er alleen al aan ruik dan voel ik de blokkades op mijn zonnevlecht als bellen naar beneden afgevoerd worden. Wat een krachtig product!

Simone O'Ciarnain: Ananda Haarlem

Agua Sacral is een magisch product voor het reinigen van ruimtes, huizen (gewoon in een sopje) en jezelf. In het begin als je het net gebruikt is het intens van geur. Maar als je even wacht dan komt er een onbeschrijfbare lekker geur die lang blijft hangen. Het effect voor het reinigen is ook sterk, maar toch zacht. Veel van mijn klanten gebruiken het overal voor en zijn meer dan tevreden met de werking, aan aanrader!
Caroline Daalder: Sjamanistische healer

 

Bij het werken met de bio-tensor was mijn boeddha linksdraaiend, niet postief, na een beetje Agua Sacral en wat reiki was hij weer postief en dit binnen 3 seconden! Alle stenen die ik via mijn websites verkoop worden met Agua Sacral gereinigd alvorens te verzenden. Eén van mijn klanten had een voorstelling met kinderen, maar het ging helemaal niet. Het toneel werd ingespoten met Agua Sacral en wat denk je, het toneelstuk ging super! De man van 1 van mijn klanten kon niet slapen. Zij spuit enkele druppels Agua sacral om hem heen en hij slaapt de hele nacht door.

Frédérique van der Chijs Praktijk Chi4u Amsterdam

Florida Water lijkt op Agua Sacral maar ik vind Agua Sacral veel krachtiger. Nooit eerder kreeg ik zoveel complimenten over hoe lekker ik ruik! Een bijkomend effect is dat het je aura versterkt. Ook ontdekte ik dat als ik mijn stenen en kristalen er mee insmeer, dat ze acuut opknappen / geactiveerd worden. Ook zag ik felle prisma's en portalen die spontaan tevoorschijn kwamen, erg bijzonder. Al met al heeft Agua Sacral een zeer harmoniserend effect.

Paul van der Sluijs: healer / sjamaan

Agua Sacral beschermt het auraveld voor lagere energieën. Dit kan heel gemakkelijk door Agua Sacral in een spray flesje te doen en het water rond het auraveld te sprayen, of door het water in je handen te gieten en met je handen de auraveld af te strijken. Wanneer ik inwijdingen geef maak ik de ruimte en de mensen schoon en laat ik de ruimte op door de energie te verhogen met Agua Sacral. Tenslotte geeft Agua Sacral bij mijn cursisten een direct gevoel van veiligheid als ik moeilijke stukken aansnijdt waar angst op zit.
Noor Elfers: centrum Noorderlicht

Voor mij is Agua Sacral heel krachtig, krachtiger dan Florida Water. Ik vind het heel sterk om te aarden. Het lijkt me net alsof je direct weer op de aarde staat. Mijn cursisten vinden de Agua Sacral heel sterk werken wanneer ze alleen nog maar aan het water ruiken. Sommige doen het in water en laten het verdampen om ruimtes te zuiveren. Samengevat is Agua Sacral voor mij krachtig, aardend en beschermend.
Pascale Laffutte: shamanic healer & Munay-Ki initiator

De ervaringen van mijn klanten in de winkel met Agua Sacral zijn zeer positief. Het geeft rust en verbinding. Zowel vanuit het niveau van gronden als kosmisch. Daarnaast brengt Agu Sacral evenwicht.
Geerthe Geerlings: eigenaar Koko-Pelli Dieren

​Aqua Sacral is voor mij een ware ontdekking  en zorgt ervoor dat onbewuste weerstanden tijdens mijn energetische massage worden opgelost! Er komt ruimte in de aura en verhoogt de vibraties in de chakra’s aanzienlijk. Ook in stress situaties zorgt Aqua Sacral voor rust, een heldere kijk en een snelle transformatie van dingen.

Koenraad Bouuaert: energetische huizenreiniger

=======

REVIEWS

Agua Sacral, what a fantastic product! I've experienced an extreme brightness and freshness after using just a little amount of the product. The scent of Agua Sacral has melted the blockages on my solar plexus. What a powerful product!
Simone O'Ciarnain: Ananda Harlem
 

Agua Sacral is a magical product for cleaning spaces, houses (just in soapy water) and yourself. In the beginning the scent of Auga Sacral is very intense. But if you pause an indescribable delicious scent that lingers long will unfold itself. The cleansing effect is strong, yet soft. My clients use it for a lot of purposes and find it more than effective.
Caroline Daalder: Shamanic Healer


Florida Water is similar to Agua Sacral but I find Agua Sacral much more powerful. Never before did I receive so many compliments on how good I smell! An additional effect is that it strengthens your Auric field. I also found out that applying Agua Sacral on my stones and crystals refreshes/activates them immediately. I also saw bright prisms and portals that emerged spontaneously, very special. Agua Sacral has a very harmonising effect.
Paul van der Sluijs: healer/shaman​
 

One of my customers had a performance with children, but it was not going well at all. They sprayed some Agua Sacral on the scene and guess what, the play went great! The husband of one of my customers couldn't sleep. They sprinkled a few drops of Agua sacral around him and he slept through the night.

All the minerals that I sell on my website are cleaned with Agua Sacral before sending.

Frédérique van der Chijs Spiritual Centre Chi4u Amsterdam

Agua Sacral protects the Auric field for lower energies. This can very easily be done by putting Agua Sacral in a spray bottle and then spray the water around the Auric field, or by pouring the water in your hands and then clean the Auric field with your hands. At initiations I clean the space and the people with Agua Sacral and then set the space by increasing the frequencies with the help of Agua Sacral.  Finally, Agua Sacral gives my students a safe feeling during processes that brings up anxiety.
Noor Elfers: centrum Noorderlicht
 

For me Agua Sacral is quite powerful, more powerful than Florida Water. I find it very usefull to ground myself. It brings you back with your feed on Earth immediately. My students find the effects of Agua Sacral very strong and that is just after smelling the scent! Some of them vaporize it in water to purify the room. To sum up, Agua Sacral is powerful, grounding and protective.
Pascale Laffutte: shamanic healer & Munay-Ki initiator

The experiences of my customers in the store with Agua Sacral are very positive. It  brings peace. They feel more grounded with a strong cosmic connection. Agua Sacral has a balancing effect.
Geerthe Geerlings: owner Koko-Pelli Dieren

Agua Sacral is a true discovery for me. All the unconscious resistances that my clients have during my energetic massage disappear! There is more space in the auric field and it significantly increases the vibrations of the chakras . Agua Sacral brings peace in stress situations, gives a clear view and has a transformative function.

Koenraad Bouuaert: energetic house cleaner 

bottom of page